Збірка праць Бааль Сулама (Стенограма уроків М. Лайтмана) [*pdf версiя]

79 

Міжнародна Академія кабали під керівництвом професора М. Лайтмана представляє збірку вибраних статей найвизначнішого кабаліста ХХ століття Йегуди Ашлага (1884-1954).

Книга містить адаптовані для широкої аудиторії статті, вперше публікуються українською мовою. 

Описание

Тисячоліттями кабала залишалася прихованою від людства і, в той самий час, підтримувала до себе незгасний інтерес. Філософи і вчені всього світу досліджували цю науку, розуміючи, що в ній закладені основні знання про будову світу. Однак, і до цього дня дуже небагатьом відомі істинні витоки кабали, і що вона являє собою насправді …

Міжнародна Академія кабали під керівництвом професора М. Лайтмана представляє збірку вибраних статей найвизначнішого кабаліста ХХ століття Йегуди Ашлага (1884-1954), широко відомого світовій громадськості під ім’ям Бааль Сулам, яке отримав після написання свого коментаря на «Книгу Зогар» під назвою «Сулам» (сходи – івр.).

Йегуда Ашлаг є основоположником сучасної науки кабала. У своїх працях він запропонував практичну методику, її реалізацію, спрямовану на вдосконалення кожної людини і всього людства.

Книга містить адаптовані для широкої аудиторії статті, вперше публікуються українською мовою.

Перед поглядами читачів вперше постають цікаві документи, частина яких була написана Йегудою Ашлагом в останні роки його життя.

Опубліковані матеріали містять глибокий і захоплюючий аналіз шляхів вирішення різних суспільно-політичних проблем, які є особливо актуальними в наш час, коли все людство занурюється в глобальну кризу, що вимагає свого радикального рішення.


Зміст книжки «Збірка праць Бааль Сулама» (Стенограма уроків М. Лайтмана) [*pdf версiя]

ВСТУП

 • Спадщина Вавилона 8 
 • Вавилон — усередині кожного 9

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КАБАЛИ 11 

 • Дія кабалістичних текстів 11 
 • Короткий опис праць Бааль Сулама 11 
 • Підхід до навчання 12 
 • Термінологія кабали 12 
 • Короткий словник основних термінів 12

ЗМІСТ 15 

 • 1. Час діяти 15 
 • 2. Умови розголошування кабалістичних знань 15 
 • 3. Наука кабала та її суть 15 
 • 4. Наука кабала і сучасні науки 15 
 • 5. Загальний характер науки кабала 15 
 • 6. Матерія і форма в науці кабала 15 
 • 7. Порівняльний аналіз кабали і філософії 16 
 • 8. Суть науки кабала та її мета 16 
 • 9. Тело и душа 16 
 • 10. Внутрішнє споглядання 16 
 • 11. Чотири світи 16 
 • 12. Суть науки кабала 16 
 • 13. Свобода волі 16 
 • 14. Мир у світі 17 
 • 15. У собі знайти Творця 17 
 • 16. Любов до Творця і до творінь 17 
 • 17. Один закон 17 
 • 18. Світ 17 
 • 19. Творчий розум 17 
 • 20. Передмова до Книги Зоар 17 
 • 21. Вступ до Книги Зоар 18 
 • 22. Передмова до книги «Дерево життя» 18 
 • 23. Передмова до книги «Вуста мудрого» 18 
 • 24. Передмова до Вчення Десяти Сфірот 18 
 • 25. Приховування і розкриття Творця 18 
 • 26. Дія Творця — прямо і опосередковано 19

ЧАС ДІЯТИ 21 

УМОВИ РОЗГОЛОШЕННЯ КАБАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ 23

 • Існують три причини приховання кабалістичних знань 23 

НАУКА КАБАЛА ТА ЇЇ СУТЬ 26

 • Наука кабала 26 
 • Мета творіння 26 
 • Зверху вниз 26 
 • Необхідність вивчення науки кабала 27 
 • Обов’язок поширення науки кабала 27 
 • Назви в духовному 28 
 • Мова кабалістів 28 
 • Корінь і гілка 28 
 • Суть науки кабала 29 
 • Досягнення єдності світобудови 29 
 • Реальні назви 30 
 • Правильний виклад науки кабала 31 
 • Досягнення науки кабала 31

НАУКА КАБАЛА І СУЧАСНІ НАУКИ 33 

 • Істинність критерію цінності науки 33 
 • Цінність науки кабала 33 
 • Причина нечисленності учених-кабалістів 33 
 • Досягнення — в зусиллях 33 
 • Мова науки 33 
 • Представники науки 34 
 • Представники науки кабала 34 
 • Приховання науки кабала 34 

ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР НАУКИ КАБАЛА 36 

 • 1. Загальний характер науки кабала 36 
 • Пізнання матерії 36 
 • Пізнання форми 36 
 • Вищий принцип науки кабала — «один, єдиний, нероздільний» 36 
 • Один 36 
 • Єдиний 36 
 • Нероздільний 37 
 • Пізнання матерії — емпіричне 37 
 • Досягнення на практиці 37 
 • Природа сходів 37 
 • Дві частини в дослідженнях матерії 37 
 • У духовному немає повернення на попередню сходину 38 
 • Спосіб дії через імена 38 
 • 2. Використання кабали в практичних цілях 38
 • Шкода від будь-якої надмірності 38 
 • Винагорода на тваринному та на людському рівнях 38 
 • Оплата «силою мотивації» 39 
 • Істинний критерій учених 39 
 • Велич мети визначає розвиток 39 
 • Сила віддачі або «сила мотивації» 39 
 • Сила мотивації визначається двома параметрами 40 
 • Сила насолоди і сила розуму 40
 • 3. Суть і складові науки кабала 40 
 • Три складові приховання науки 41  

МАТЕРІЯ І ФОРМА В НАУЦІ КАБАЛА 43 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАБАЛИ І ФІЛОСОФІЇ 45 

 • Визначення духовного 45 
 • Суть Вищої сили, що управляє (Творця) 45 
 • Духовне — це сила, не вбрана в тіло 45 
 • Духовна посудина називається силою 45 
 • Посудина і світло 46 
 • Матерія і форма в кабалі 46 
 • Світи Ацилут, Брія, Єцира, Асія 46 
 • Джерело душі 46 
 • Сила — матерія 46 
 • Сила, рівна в духовному і матеріальному 47 
 • Світи і посудини 48 
 • Як духовне може породити матеріальне 48 

СУТЬ НАУКИ КАБАЛА ТА ЇЇ МЕТА 50 

 • Неправильне розуміння суті кабали 50 
 • Вища сила, що управляє 50 
 • Вище управління — цілеспрямоване 51 
 • Два шляхи розвитку: шлях страждань і шлях кабали 52 
 • Суть кабали — розвинути в нас відчуття усвідомлення зла 52 
 • Розвиток усвідомлений і неусвідомлений 53 
 • Наука кабала призначена для користі того, хто її застосовує 53  

ТІЛО І ДУША 56 

 • Три теорії тіла і душі 56 
 • 1. Теорія віри 56 
 • 2. Теорія дуалізму 56 
 • 3. Теорія заперечення 57 
 • Тіло і душа як наукові поняття в науці кабала 57
 • Відкрите і приховане 58 
 • Заборона на використання звичайних наук 58 
 • Критика третьої теорії — теорії заперечення 58 
 • Висновок 59

ВНУТРІШНЄ СПОГЛЯДАННЯ 62 

 • Мова гілок 62 
 • Немає нічого у світобудові, чого не існувало б у Нескінченності 62 
 • Душа — частина вищої властивості 63 
 • Духовні об’єкти відокремлюються при зміні їх властивостей 63 
 • Формування у творінні відмінності властивостей відносно Нескінченності 64 
 • Робота і зусилля як винагорода душі 64 
 • Порівняння зусиль із насолодою 64 
 • Однією думкою створено все творіння 65 
 • Як з досконалого Творця вийшли недосконалі дії 65 
 • З’ясування задуму творіння 65 
 • Бажання віддавати породжує бажання отримувати 65 
 • Бажання утворює стан 66 
 • У Нескінченності немає відмінності бажання від наповнення 66 
 • Скорочення бажання викликає результат насолоди 66 
 • Відокремлення душі 66 
 • Розподіл на системи позитивних і негативних сил 67 
 • Людина знаходиться під владою негативних сил 67 
 • Усе творіння знаходиться у світі Нескінченності 68 
 • Бажання насолодитися — єдине творіння 68 
 • Прагнення гілки до кореня 68 
 • Джерело усіх насолод і страждань у світі 68 
 • Непряма дія Вищої сили 69 
 • Компенсація сорому 69 
 • Подвійний виграш або програш 69 
 • Задум творіння зобов’язав усі частини творіння досягти остаточного виправлення 70 
 • Духовний рух 70 
 • Духовний час, минуле і майбутнє 71 
 • Матеріал творіння 71 
 • Бажання отримати є первинною формою кожної суті 71 

ЧОТИРИ СВІТИ 73 

 • Досягнення матерії та її форми 73 
 • Чотири форми: точка, лінія, площина, тривимірна фігура 73
 • Дія виправлення 74
 • Три союзи 74
 • Букви і точки 74
 • Суть і бажання 75 

СУТЬ НАУКИ КАБАЛА 77

 • Що є основою науки Кабала 77 
 • Закон загального і часткового 77 
 • Множинність духовних тіл, сфірот, світів 77 
 • Два шляхи: зверху вниз і знизу вгору 77 
 • Абстрактні назви 78 
 • Реальність, що знаходиться в науці кабала 78 
 • Складність прояву вищого осягнення 79 
 • Закон кореня і гілки у світах 79 
 • Мова кабалістів — це мова гілок 79 
 • Передача знань від учителя до учня 80 
 • «Грубі» назви в кабалі 80 

СВОБОДА ВОЛІ 83 

 • Передмова 83 
 • Суть свободи 83 
 • Наше життя — між насолодою і стражданням 84 
 • Хто визначає наші насолоди? 84 
 • Чотири чинники 84 Свобода вибору 86 
 • Захист від трьох інших чинників 87 
 • Влада розуму над тілом 87 
 • Два шляхи управління 87 
 • Йти за більшістю 88 
 • У духовному житті діє закон «більшість йде за особистістю» 88 
 • Післямова 89 

МИР У СВІТІ 92 

 • Неспроможність «виправників світу» 92 
 • Прискорення виправлення природи 93 
 • Добро і зло оцінюються за діями індивідуума відносно суспільства 94 
 • Чотири категорії: «милосердя», «правда», «справедливість», «мир» — відносно індивідуума і суспільства 95 
 • Практичні труднощі у встановленні «правди» 95 
 • Використання в управлінні категорій «милосердя», «справедливість» і «мир» 97 
 • Надія на мир 97 
 • Мир для певного суспільства і мир для всього світу 98 
 • Насправді чотири категорії суперечать одна одній 99 
 • Дія властивості єдиності в егоїзмі — руйнування і знищення 100 
 • Використання єдиності як засобу розвитку індивідуума і суспільства 101
 • Умови життя останнього покоління 102
 • Страждання в порівнянні з насолодами, при отриманні заради себе 103 

У СОБІ ЗНАЙТИ ТВОРЦЯ 105

 • Підготовка до розвитку душі 105 
 • Три періоди росту тіла 105 
 • Ріст душі 105 
 • Тіло і душа 105 
 • Осягнення знань в матеріальному і в духовному 106 
 • Осягнення духовних властивостей 106 
 • Необхідність осягнення Творця 106 
 • Осягнення Творця 106 
 • Усвідомлення осягнення — тільки за допомогою методики кабали 107 
 • Суть сприйняття розумом 107 
 • Відмінність між духовним творінням і поведінкою 107 
 • Притягування, що накопичуються в розумі людини 107

ЛЮБОВ ДО ТВОРЦЯ І ДО ТВОРІНЬ 110 

 • Загальне і часткове 110 
 • Одне виправлення 111 
 • Методика кабали дається цілому народові 112
 • Поручительство один за одного 112
 • Чому методика кабали дана одному народові (Ізраїлю) 113 

ОДИН ЗАКОН 115

 • Виправлення творіння – в намірі 115 
 • Дві переваги виконання закону віддачі в суспільстві 116 
 • Частина методики, що визначає стосунки людини з товаришем 116 
 • Мова, думка, дія 116 
 • Два види надання насолоди Творцеві 117 
 • Обов’язок виконання 613-ти заповідей 117 
 • Істинна мудрість 117

МИР 119 

 • Контрасти і протиріччя управління 119 
 • Теорія перша: природа 120 
 • Теорія друга: дві влади 120 
 • Теорія третя: безліч богів 121 
 • Теорія четверта: припинив опіку 121 
 • Обов’язок обережного сталення до законів природи 121
 • Доказ роботи Творця на підставі досвіду 123 
 • Кругообіг зміни форми 124
 • «Усе знаходиться під заставою, і пастка розставлена на все життя»125 

ТВОРЧИЙ РОЗУМ 130 

ПЕРЕДМОВА ДО КНИГИ ЗОАР 132 

ВСТУП ДО КНИГИ ЗОАР 149 

ПЕРЕДМОВА ДО КНИГИ «ДРЕВО ЖИТТЯ» 162 

ПЕРЕДМОВА ДО КНИГИ «ВУСТА МУДРОГО» 177 

ПЕРЕДМОВА ДО ВЧЕННЯ ДЕСЯТИ СФІРОТ 180

 • Перший ступінь осягнення управління винагородою і покаранням 187 
 • Осягнення управління винагородою і покаранням 187 
 • Другий ступінь осягнення управління 188 
 • Чотири ступені любові 189

ПРИХОВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ТВОРЦЯ 199 

 • Подвійне приховання (приховання у прихованні) 199 
 • Опис 199 
 • Одинарне приховання 199 
 • Опис 199 
 • Розкриття 199 
 • Опис 200 

ДІЯ ТВОРЦЯ — ПРЯМО І ОПОСЕРЕДКОВАНО 202

 • Кабалістична метафора 202

Детали

Автор:

Серия книг:

Доступные форматы для скачивания:

Язык издания:

Бумажная / электронная версия:

Издательство:

Размер файла:

Год издания:

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Збірка праць Бааль Сулама (Стенограма уроків М. Лайтмана) [*pdf версiя]”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *