Каббала для начинающих / учебное пособие. Том 1 + Том 2
[*ePub + pdf версія]

Комплект из двух книг

 199.00

Перед вами навчальний підручник з кабали. Яким є його призначення? Як будь-який підручник з курсу будь-якої з академічних наук, цей підручник дає можливість отримати основні поняття з кабали, глибше ознайомитися з тими питаннями, які вона висвітлює.

1-й том:

 • Восприятие реальности
 • Каббалистическая теория развития мира
 • Схема мироздания
 • Исследование мироздания

Автор: Міхаель Лайтман

Редактори: Л. Артем’єва, Г. Шустерман, П. Ярославський
Коректори: І. Бєлова, Є. Сагієва, Т. Хрипкіна
Оригінал-макет: А. Ревін
Обкладинка: О. Сафронова

Рік видання: 2007

Верстка цифрової книги: Є. Куманьков

2-й том:

 • История развития каббалы
 • Каббала и религия
 • Сравнительный анализ каббалы и философии
 • Каббала как интегральная наука
 • Каббалистическая антропология

Автор: Міхаель Лайтман

Редактори: Л. Артем’єва, Г. Шустерман, П. Ярославський
Коректори: І. Бєлова, Є. Сагієва, Т. Хрипкіна
Оригінал-макет: А. Ревін
Обкладинка: О. Сафронова

Рік видання: 2010

 

Інші видання цієї книги:

 

Опис

«Наука кабала є причинно-наслідковим порядком сходження Вищих сил, які підпорядковуються постійним і абсолютним законам, пов’язаним між собою і спрямованим на те, щоб розкрити людині в цьому світі Вищу керівну силу, яку ми називаємо Творцем. Все людство в кінці свого розвитку неминуче має прийти до розкриття Творця і, завершивши довгий шлях розвитку, досягти того, про що писали мудреці: „І земля наповниться знанням про Творця, як води моря покривають сушу“».

— Бааль Сулам

 

Перед вами навчальний підручник з кабали. Яким є його призначення? Як будь-який підручник з курсу будь-якої з академічних наук, цей підручник дає вам можливість отримати основні поняття з каббали, глибше ознайомитися з тими питаннями, які вона висвітлює. Однак навіщо взагалі необхідно вивчати цю науку?

Людина протягом усього життя відчуває постійну потребу в змінах, але чи в її владі привнести зміни до свого існування? Чи вони можуть відбутися лише під впливом особливої ​​зовнішньої сили, яка знаходиться вище за наш світ?

Вся історія людства є безперервним пошуком способу змінити навколишню природу, себе, суспільство з метою досягти кращого стану. Іноді такий пошук не позбавлений і високих цілей.

Причина в тому, що нашим світом керує величезна система сил, яка називається «Вищий світ», і вона не підвладна нашому втручанню без ретельного вивчення законів, які в ній діють.

Кабала дає нам наукове поняття про влаштування цієї системи, про те, як вона впливає на наш світ і яким чином ми можемо, грамотно включившись за допомогою методики кабали в цей процес, змінити долю – як свою власну, так і всього людства.

Саме для цього і призначений цей навчальний підручник. Уважно освоївши науково-пізнавальний матеріал, який у ньому представлений, ви дізнаєтеся, яким чином можна органічно, інтегрально до неї включитися як активний елемент, здатний змінити не лише своє існування, а й майбутнє всього людства.

 

1-й том. Зміст:

Предисловие

 • Список каббалистических терминов
 • Методика изучения каббалы
 • Часть 1: Основы каббалы
 • Часть 2: Учебный процесс

Раздел I. Восприятие реальности

 • Глава 1. Постижение действительности
 • Глава 2. Способы восприятия действительности

Раздел II. Каббалистическая теория развития мира

 • Часть 1. Эволюционная теория Дарвина и теория креационизма
 • Глава 3. Сравнение теорий Дарвина и креационизма
 • Часть 2. Каббалистическая модель сотворения мира
 • Глава 4. Правильная интерпретация каббалистических источников
 • Глава 5. Возникновение и развитие творения
 • Глава 6. Эволюция продолжается

Раздел III. Схема мироздания

 • Введение
 • Глава 7. Замысел творения
 • Глава 8. Развитие желания
 • Глава 9. Зарождение творения
 • Глава 10. Возникновение миров
 • Глава 11. Краткое повторение пройденного материала (главы 7 — 10)
 • Глава 12. Соединение свойств Творца и творения
 • Глава 13. Разбиение сосудов
 • Глава 14. Мир исправления
 • Глава 15. Краткое повторение пройденного материала (главы 12 — 14)
 • Глава 16. Дополнительное занятие. Строение души Адама

Раздел IV. Исследование мироздания

 • Глава 17. Четыре вида постижения
 • Глава 18. Область изучения
 • Глава 19. Постижение методом уподобления
 • Глава 20. Восхождение по ступеням миров

Приложения

 • Глоссарий
 • Список сокращений
 • Библиографический список
 • Ответы к тестам
 • Наследие Бааль Сулама
 • Доктор М. Лайтман — основатель и руководитель Международной академии каббалы
 • Средневековые и современные ученые и мыслители о каббале

 

2-й том. Зміст:

Предисловие

Раздел I. История развития каббалы

 • Глава 1. История развития каббалы

Раздел II. Каббала и религия

 • Предисловие
 • Часть 1. История религии
 • Глава 2. Истоки религии
 • Глава 3. От Храма до наших дней
 • Часть 2. Сущность религии и её цель
 • Глава 4. Творец – закон абсолютного добра
 • Глава 5. Целенаправленное управление Творца
 • Глава 6. Путь исправления и путь страданий
 • Глава 7. Суть каббалы – в развитии осознания зла
 • Глава 8. Отличие каббалистической методики от религиозного воспитания
 • Глава 9. Отличие каббалы от религии

Раздел III. Каббала и философия – сравнительный анализ

 • Предисловие
 • Глава 10. Каббалистическая и философская мысль в поисках ответа на «вечные вопросы»
 • Глава 11. Антагонизм каббалы и философии
 • Глава 12. Познание материи и формы
 • Глава 13. О строении мироздания и восприятии реальности

Раздел IV. Каббала как интегральная наука

 • Предисловие
 • Глава 14. Каббала и современные науки
 • Глава 15. Каббала – корень всех наук

Раздел V. Каббалистическая антропология

 • Глава 16. Тело и душа
 • Глава 17. Понятие души в каббале
 • Глава 18. Духовная конструкция Адам Ришон

Заключение

Приложения

 • Глоссарий
 • Список сокращений
 • Библиографический список
 • Ответы к тестам
 • Характеристики науки каббала
 • Сравнительный анализ каббалы и философии
 • Материя и форма в науке каббала
 • Тело и душа
 • Наука каббала и современные науки