Сборник трудов Бааль Сулама под редакцией М. Лайтмана. Адаптированные статьи [тверда палітурка]

Классическая Каббала

 325.00

Міжнародна академія кабали під керівництвом професора М. Лайтмана презентує зібрання вибраних статей найвидатнішого кабаліста ХХ століття Єгуди Ашлага (1884-1954). Книжка містить адаптовані для широкої аудиторії статті, які вперше публікуються російською мовою.

6 видання, 2020


Автор Бааль Сулам
Видавництво Laitman Kabbalah Publishers, 2020
Палітурка тверда палітурка
Кількість сторінок 360
ISBN 978-5-91072-103-0
Формат 60х90/16


 

Опис

Тисячоліттями кабала залишалася прихованою від людства і, в той самий час, підтримувала до себе незгасний інтерес. Філософи і вчені всього світу досліджували цю науку, розуміючи, що в ній закладені основні знання про будову світу. Однак, і до цього дня дуже небагатьом відомі істинні витоки кабали, і що вона являє собою насправді…
Міжнародна Академія кабали під керівництвом професора М. Лайтмана представляє збірку вибраних статей найвизначнішого кабаліста ХХ століття Йегуди Ашлага (1884-1954), широко відомого світовій громадськості під ім’ям Бааль Сулам, яке отримав після написання свого коментаря на «Книгу Зогар» під назвою «Сулам» (сходи – івр.).
Йегуда Ашлаг є основоположником сучасної науки кабала. У своїх працях він запропонував практичну методику, її реалізацію, спрямовану на вдосконалення кожної людини і всього людства.Книга містить адаптовані для широкої аудиторії статті, вперше публікуються українською мовою.
Перед поглядами читачів вперше постають цікаві документи, частина яких була написана Йегудою Ашлагом в останні роки його життя.
Опубліковані матеріали містять глибокий і захоплюючий аналіз шляхів вирішення різних суспільно-політичних проблем, які є особливо актуальними в наш час, коли все людство занурюється в глобальну кризу, що вимагає свого радикального рішення.

Зміст книжки «Сборник трудов Бааль Сулама»

 • Вступление
  • Наследие Вавилона
  • Вавилон – внутри каждого
  • Методика изучения каббалы
  • Воздействие каббалистических текстов
  • Краткое описание трудов Бааль Сулама
  • Подход к учебе
  • Терминология каббалы
  • Краткий словарь основных терминов
  • Содержание
 • Время действовать
 • Условия разглашения каббалистических знаний
  • Существуют три причины скрытия каббалистических знаний
 • Наука каббала и её суть
  • Наука каббала
  • Цель творения
  • Сверху вниз
  • Необходимость изучения науки каббала
  • Обязанность распространения науки каббала
  • Названия в духовном
  • Язык каббалистов
  • Корень и ветвь
  • Суть науки каббала
  • Постижение единства мироздания
  • Реальные названия
  • Правильное изложение науки каббала
  • Постижения науки каббала
 • Наука каббала и современные науки
  • Истинность критерия ценности науки
  • Ценность науки каббала
  • Причина малочисленности ученых-каббалистов
  • Постижение – в усилиях
  • Язык науки
  • Представители науки
  • Представители науки каббала
  • Скрытие науки каббала
 • Общий характер науки каббала
  • 1. Общий характер науки каббала
  • 2. Использование каббалы в практических целях
  • 3. Суть и составляющие части науки каббала
 • Материя и форма в науке каббала
 • Сравнительный анализ каббалы и философии
  • Определение духовного
  • Суть Высшей управляющей силы (Творца)
  • Духовное – это сила, не облаченная в тело
  • Духовный сосуд называется силой
  • Сосуд и свет
  • Материя и форма в каббале
  • Миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия
  • Источник души
  • Сила – материя
  • Сила, равная в духовном и материальном
  • Света и сосуды
  • Как духовное может породить материальное
 • Суть науки каббала и ее цель
  • Неверное понимание сущности каббалы
  • Высшая управляющая сила
  • Высшее управление – целенаправленное
  • Два пути развития: путь страданий и путь каббалы
  • Суть каббалы – развить в нас чувство осознания зла
  • Развитие осознанное и неосознанное
  • Наука каббала предназначена для пользы применяющего её
 • Тело и душа
  • Три теории тела и души
  • Тело и душа как научные понятия в науке каббала
  • Открытое и скрытое
  • Запрет на использование обычных наук
  • Критика третьей теории – теории отрицания
  • Заключение
 • Внутреннее созерцание
  • Язык ветвей
  • Нет ничего в мироздании, чего не существовало бы в Бесконечности
  • Душа – часть высшего свойства
  • Духовные объекты отделяются при изменении их свойств
  • Формирование в творении отличия свойств относительно бесконечности
  • Работа и усилия как вознаграждение души
  • Сравнение усилий с наслаждением
  • Одной мыслью создано все творение
  • Как из совершенного Действующего произошли несовершенные действия
  • Выяснение замысла творения
  • Желание отдавать порождает желание получать
  • Желание образует состояние
  • В Бесконечности нет отличия желания от наполнения
  • Сокращение желания вызывает исход наслаждения
  • Отделение души
  • Разделение на системы положительных и отрицательных сил
  • Человек находится под властью отрицательных сил
  • Все творение заключено в мире Бесконечности
  • Желание насладиться – единственное творение
  • Стремление ветви к корню
  • Источник всех наслаждений и страданий в мире
  • Непрямое воздействие Высшей силы
  • Компенсация стыда
  • Двойной выигрыш или проигрыш
  • Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления
  • Духовное движение
  • Духовное время, прошлое и будущее
  • Материал творения
  • Желание получить есть первичная форма каждой сущности
 • Четыре мира
  • Постижение материи и ее формы
  • Четыре формы: точка, линия, плоскость, трехмерная фигура
  • Действие исправления
  • Три союза
  • Буквы и точки
  • Суть и желания
 • Суть науки каббала
  • Что является основой науки каббала
  • Закон общего и частного
  • Множественность духовных тел, сфирот, миров
  • Два пути: сверху вниз и снизу вверх
  • Абстрактные названия
  • Реальность, заключенная в науке каббала
  • Трудность выражения высшего постижения
  • Закон корня и ветви в мирах
  • Язык каббалистов – это язык ветвей
  • Передача знаний от учителя к ученику
  • «Грубые» названия в каббале
 • Свобода воли
  • Предисловие
  • Суть свободы
  • Наша жизнь – между наслаждением и страданием
  • Кто определяет наши наслаждения?
  • Четыре фактора
  • Свобода выбора
  • Защита от трех остальных факторов
  • Власть разума над телом
  • Два пути управления
  • Следовать за большинством
  • В духовной жизни действует закон «большинство следует за личностью»
  • Послесловие
 • Мир в мире
  • Несостоятельность «исправителей мира»
  • Ускорение исправления природы
  • Добро и зло оцениваются по действиям индивидуума в отношении общества
  • Четыре категории: «милосердие», «правда», «справедливость», «мир» в отношении индивидуума и общества
  • Практические трудности в установлении «правды»
  • Использование в управлении категорий «милосердие», «справедливость» и «мир»
  • Надежда на мир
  • Мир для определенного общества и мир для всего мира
  • В действительности четыре категории противоречат друг другу
  • Действие свойства единственности в эгоизме – разрушение и уничтожение
  • Использование единственности как средства развития индивидуума и общества
  • Условия жизни последнего поколения
  • Страдания по сравнению с наслаждениями, при получении ради себя
 • В себе найти Творца
  • Подготовка к развитию души
  • Три периода роста тела
  • Рост души
  • Тело и душа
  • Постижение знаний в материальном и в духовном
  • Постижение духовных свойств
  • Необходимость постижения Творца
  • Постижение Творца
  • Осознание постижения – только с помощью методики каббалы
  • Суть восприятия разумом
  • Различие между духовным творением и поведением
  • Притягивания, накапливающиеся в разуме человека
 • Любовь к Творцу и к творениям
  • Общее и частное
  • Одно исправление
  • Методика каббалы дается целому народу
  • Поручительство друг за друга
  • Почему методика каббалы дана одному народу (Израиля)
 • Один закон
  • Исправление творения – в намерении
  • Два преимущества выполнения закона отдачи в обществе
  • Часть методики, определяющая отношения человека с товарищем
  • Речь, мысль, действие
  • Два вида доставления наслаждения Творцу
  • Обязанность исполнения 613 заповедей
  • Истинная мудрость
 • Мир
  • Научное исследование пользы и необходимости исправления природы человека до подобия Высшей управляющей силе на опытной основе
  • Контрасты и противоречия управления
  • Теория первая: природа
  • Теория вторая: две власти
  • Теория третья: множество богов
  • Теория четвертая: прекратил опеку
  • Обязанность осторожного отношения к законам природы
  • Доказательство работы Творца на основании опыта
  • Кругооборот изменения формы
  • «Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь»
 • Созидающий разум
 • Предисловие к Книге Зоар
 • Вступление к Книге Зоар
 • Предисловие к книге «Древо Жизни»
 • Предисловие к книге «Уста мудрого»
 • Предисловие к «Учению Десяти Сфирот»
 • Скрытие и раскрытие Творца
  • Двойное скрытие (скрытие в скрытии)
  • Одиночное скрытие
  • Раскрытие
 • Воздействие Творца – прямо и косвенно
  • Каббалистическая метафора
 • Приложение
  • Бааль Сулам
  • РАБАШ
  • Михаэль Лайтман
  • Международная академия каббалы
  • Международная академия каббалы в Интернете
  • Аннотации книг

Також ми пропонуємо “Сборник трудов Бааль Сулама” у м’якій палітурці та “Сборник трудов Бааль Сулама” в форматі *epub + *pdf

Додаткова інформація

Вага 600 g
Розміри 215 × 145 × 25 mm
Автор:

Серія книг:

Палітурка:

ISBN:

Мова:

Паперова / електронна версія:

Кількість сторінок:

Видавництво:

Рік видання:

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сборник трудов Бааль Сулама под редакцией М. Лайтмана. Адаптированные статьи [тверда палітурка]”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.